Uw privacy is voor Fokke Fennema van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat we deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Fokke Fennema doen met informatie die we van u hebben. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Riet Fennema via rietfennema@hotmail.com

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u bij ons een reparatie of een opdracht voor nieuw werk brengt noteren wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.
Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief dan vragen wij uw naam en e-mailadres in te vullen.
De wet noemt dit "persoonsgegevens" en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom. Dit leest u hieronder. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is, in de afspraak die we met u gemaakt hebben of als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van bv. diefstal aangifte mogen doen bij de politie.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een opdracht plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. We bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de opdracht af te handelen, en daarna tot u aangeeft hier geen prijs meer op te stellen. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Bewijs van uw aankoop moeten wij 7 jaar bewaren van de Belastingdienst.

Inspiratie

Wij willen u graag op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sieraden en horloges. Dit doen wij:

o    per post (catalogus)

o    per e-mail (via nieuwsbrieven)

o    via social media: Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze berichten. In elke vorm van communicatie staat hoe dat moet. Elke e- mail bevat een afmeldlink. En via Social Media kun u ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Nieuwsbrieven en Servicemails
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, inspiratie, tips en informatie. Deze aanmeldingen kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of actiemail bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees, via de dubbele opt-in methode. Dit houdt in, dat als u zich aanmeld, deze aanmelding bevestigd moet worden via een naar u gestuurde e-mail.

Verstrekking aan derden
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn ( bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van diefstal ). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze organisaties kunnen soms uw persoonsgegevens inzien. Op onze website en in onze e-mails zijn bijvoorbeeld social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties in onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google zorgt ervoor dat via uw IP-adres niet te achterhalen is van wie dit adres is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fokke Fennema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.  

Epe 23 mei 2018